Sunday, January 31, 2016

Monday, January 25, 2016

తిరుమల గురించి 11 నిజాలు

తిరుమల గురించి 11 నిజాలు....

1. గుడి ఎంట్రన్స్‌లో మహద్వారానికి కుడివైపున వెంకటేశ్వర స్వామివారిని తలపై అనంతాళ్వారు కొట్టిన గుణపం ఉంటుంది. చిన్నపిల్లాడి రూపంలో ఉన్న స్వామివారిని ఆ రాడ్‌తో కొట్టడంతో స్వామివారి గడ్డంపై గాయమై రక్తమొస్తుంది. అప్పట్నుంచే స్వామి వారి గడ్డానికి గంధం పూయడమనే సాంప్రదాయం మొదలైంది.

2. వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి జుట్టు (రియల్ హెయిర్) ఉంటుంది. అస్సలు చిక్కు పడదని అంటారు.

3. తిరుమలలో టెంపుల్ నుండి 23 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక గ్రామం ఉంటుంది. ఆ గ్రామస్థులకు తప్ప ఇతరులకు ప్రవేశం లేదు అక్కడికి. ఆ గ్రామస్థులు చాలా పద్ధతిగా ఉంటారు. స్త్రీలు బ్లౌజెస్ కూడా వేసుకోరు అంత పద్దతిగా ఉంటారు. అక్కడి నుండే స్వామికి వాడే పూలు తెస్తారు. అక్కడే తోట ఉంది. గర్భ గుడిలో ఉండే ప్రతీది ఆ గ్రామం నుండే వస్తుంది. పాలు, నెయ్యి, పూలు, వెన్న తదితర అన్నీ.

4. స్వామివారు గర్భగుడి మధ్యలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ నిజానికి ఆయన గర్భగుడి కుడివైపు కార్నర్‌లో ఉంటారు. బయటి నుండి గమనిస్తే ఈ విషయం మనకు తెలుస్తుంది.

5. స్వామివారికి ప్రతీరోజూ క్రింద పంచె, పైన చీరతో అలంకరిస్తారు. దాదాపు 50 వేల ఖరీదు చేసే సేవ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సేవలో పాల్గొన్న దంపతులకు చీరను స్త్రీకి, పంచె పురుషునికి ఇస్తారు. చాలా తక్కువ టిక్కెట్స్ అమ్ముతారు ఇవి.

6. గర్భగుడిలో నుండి తీసి వేసిన పూలు అవీ అన్నీ అసలు బయటికి తీసుకు రారు. స్వామి వెనకాల జలపాతం ఉంటుంది. అందులో వెనక్కి చూడకుండా విసిరి వేస్తారు.

7. స్వామి వారికి వీపు మీద ఎన్ని సార్లు తుడిచినా తడి ఉంటుంది. అలాగే అక్కడ చెవి పెట్టి వింటే సముద్రపు ఘోష వినిపిస్తుంది.

8. స్వామివారి గుండె మీద లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ప్రతీ గురువారం నిజరూప దర్శనం టైమ్‌లో స్వామివారికి చందనంతో అలంకరిస్తారు. అది తీసివేసినప్పుడు లక్ష్మీదేవి అచ్చు అలానే వస్తుంది. దాన్ని అమ్ముతారు.

9. చనిపోయినప్పుడు వెనక్కి చూడకుండా ఎలా కాలుస్తారో, అలాగే స్వామివారికి తీసేసిన పూలు మరియు అన్ని పదార్థాలూ అదే విధంగా పూజారి వారు వెనక్కి చూడకుండా స్వామి వెనక వేసేస్తారు. ఆ రోజంతా స్వామి వెనక చూడరు అని అంటారు. ఆ పూలు అన్నీ కూడా తిరుపతి నుండి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వేర్పేడు (కాలహస్తికి వెళ్ళేదారిలో) దగ్గర పైకి వస్తాయి.

10. స్వామివారి ముందర వెలిగే దీపాలు కొండెక్కవు. అవి ఎన్నివేల సంవత్సరాల నుండి వెలుగుతున్నాయో కూడా ఎవ్వరికీ తెలీదు.

11. క్రీ.శ.1800 సం.లో గుడిని పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు మూసివేసి ఉండింది అంట. ఎవరో ఒక రాజు పన్నెండు మందిని గుడి దగ్గర తప్పు చేసినందుకు గానూ హతమార్చి గోడకు వేలాడదీశాడంటా. ఆ టైమ్‌లోనే విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వెలిసింది అంటారు.

మీరు కూడా చదివి 18 మందికి పంపండి, త్వరలో మంచివార్త వింటారు.
🙏🙏గోవిందా గోవిందా🙏🙏

Sunday, January 24, 2016

యక్ష ప్రశ్నలు

యక్ష ప్రశ్నలు!
.
మహా భారతం లోని అరణ్య పర్వంలో పాండవులు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజును పరీక్షించటానికి యమధర్మ రాజు యక్షుని రూపంలో అడిగిన ప్రశ్నలే యక్ష ప్రశ్నలు. వ్యవహారికములో చిక్కు ప్రశ్నలను, సమాధానం కష్టతరమైన ప్రశ్నలకు పర్యాయంగా యక్ష ప్రశ్నలు అనే మాటను వాడతారు.
పూర్వం మహాభారత అరణ్య పర్వంలో పాండవులు అరణ్య వాసంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు పాండవుల వద్దకు వచ్చి తన ఆరణి లేడికొమ్ములలో యిరుక్కొని పోయినదని దానిని తెచ్చి యివ్వవలసినదిగా ఆ బ్రాహ్మణుడు కోరగా ధర్మరాజు నలుగురు తమ్ములతో లేడిని పట్టుటకు బయలుదేరినారు. కొంతసేపటికి ఆ లేడి మాయమైనది. వెతికి వెతికి అలసట చెంది మంచి నీరు తెమ్మని నకులుని పంపినారు. నకులుడు ఎంతకూ రాకుండుటచే సహదేవుని పంపారు. అదే విధంగా అర్జునుడు, భీముడు ఎవరు తిరిగిరాలేదు. చివరకు ధర్మరాజు బయలు దేరాడు. మంచినీటి కొలను ప్రక్కనే నలుగురు తమ్ములను చూసి, దు:ఖంతో భీతిల్లసాగాడు. అంతలో అదృశ్యవాణి పలికినది... ధర్మనందనా నేను యక్షుడను. ఈ సరస్సు నా ఆధీనంలో ఉన్నది. నేనడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పక, నీ తమ్ములు అహంభావంతో దాహం తీర్చుకోబోయి నందుననే ఈ గతి పట్టినది. నీవయిననూ, నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి దాహం తీర్చుకో అన్నాడు యక్షుడు. సరే అన్నాడు ధర్మరాజు
72 ప్రశ్నలు-జవాబులు.!
.
ధర్మరాజును పరీక్షిచుటకు యమధర్మరాజు యక్షుడి రూపంలో 72 చిక్కు ప్రశ్నలు వాటికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబులు:
1. సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు? (బ్రహ్మం)
2. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు? (దేవతలు)
3. సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది? (ధర్మం)
4. సూర్యుడు దేని ఆధారంగా నిలచియున్నాడు? (సత్యం)
5. మానవుడు దేనివలన శ్రోత్రియుడగును? (వేదం)
6. దేనివలన మహత్తును పొందును? (తపస్సు)
7. మానవునికి సహయపడునది ఏది? (ధైర్యం)
8. మానవుడు దేనివలన బుద్ధిమంతుడగును? (పెద్దలను సేవించుటవలన)
9. మానవుడు మానవత్వమును ఎట్లు పొందును? (అధ్యయనము వలన)
10. మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి? (తపస్సువలన సాధుభావము, శిష్టాచార భ్రష్టత్వం వల్ల అసాధుభావము సంభవించును.)
11. మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు? ( మృత్యు భయమువలన)
12. జీవన్మృతుడెవరు? (దేవతలకూ, అతిధులకూ పితృసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు)
13. భూమికంటె భారమైనది ఏది? (జనని)
14. ఆకాశంకంటే పొడవైనది ఏది? (తండ్రి)
15. గాలికంటె వేగమైనది ఏది? (మనస్సు)
16. మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలావస్తుంది? ( ఇతరులు తనపట్ల ఏపని చేస్తే , ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో అట్టి వానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది)
17. తృణం కంటె దట్టమైనది ఏది? (చింత)
18. నిద్రలో కూడా కన్ను మూయనిది ఏది? (చేప)
19. రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు? ( అస్త్రవిద్యచే)
20. రాజ్యాధినేతకు సజ్జనత్వం ఎలా కలుగుతుంది? ( యజ్ఞం చేయుటవలన)
21. జన్మించియు ప్రాణంలేనిది (గుడ్డు)
22. రూపం ఉన్నా హృదయం లేనిదేది? (రాయి)
23. మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది? (శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించక పోవడంవలన)
24. ఎల్లప్పుడూ వేగం గలదేది? (నది)
25. రైతుకు ఏది ముఖ్యం? (వాన)
26. బాటసారికి, రోగికి, గౄహస్ధునకూ, చనిపోయిన వారికి బంధువులెవ్వరు? (సార్ధం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు)
27. ధర్మానికి ఆధారమేది? (దయ దాక్షిణ్యం)
28. కీర్తికి ఆశ్రయమేది? (దానం)
29. దేవలోకానికి దారి ఏది? (సత్యం)
30. సుఖానికి ఆధారం ఏది? (శీలం)
31. మనిషికి దైవిక బంధువులెవరు? (భార్య/భర్త)
32. మనిషికి ఆత్మ ఎవరు? ( కుమారుడు)
33. మానవునకు జీవనాధారమేది? (మేఘం)
34. మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును? (దానం)
35. లాభాల్లో గొప్పది ఏది? (ఆరోగ్యం)
36. సుఖాల్లో గొప్పది ఏది? (సంతోషం)
37. ధర్మాల్లో ఉత్తమమైనది ఏది? (అహింస)
38. దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది? (మనస్సు)
39. ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు? (సజ్జనులతో)
40. ఎల్లప్పుడూ తృప్తిగా పడియుండునదేది? (యాగకర్మ)
41. లోకానికి దిక్కు ఎవరు? (సత్పురుషులు)
42. అన్నోదకాలు వేనియందు ఉద్భవిస్తాయి? (భూమి, ఆకాశములందు)
43. లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది? (అజ్ఞానం)
44. శ్రాద్ధవిధికి సమయమేది? (బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పుడు)
45. మనిషి దేనిని విడచి సర్వజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు, ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును? ( వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తృష్ణ విడచినచో)
46. తపస్సు అంటే ఏమిటి? ( తన వృత్తి, కుల ధర్మం ఆచరించడం)
47. క్షమ అంటే ఏమిటి? ( ద్వంద్వాలు సహించడం)
48. సిగ్గు అంటే ఏమిటి? (చేయరాని పనులంటే జడవడం)
49. సర్వధనియనదగు వాడెవడౌ? ( ప్రియాప్రియాలను సుఖ దు:ఖాలను సమంగా ఎంచువాడు)
50. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? (మంచి చెడ్డల్ని గుర్తించ గలగడం)
51. దయ అంటే ఏమిటి? ( ప్రాణులన్నింటి సుఖము కోరడం)
52. అర్జవం అంటే ఏమిటి? ( సదా సమభావం కలిగి వుండడం)
53. సోమరితనం అంటే ఏమిటి? (ధర్మకార్యములు చేయకుండుట)
54. దు:ఖం అంటే ఏమిటి? ( అజ్ఞానం కలిగి ఉండటం)
55. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? ( ఇంద్రియ నిగ్రహం)
56. స్నానం అంటే ఏమిటి? (మనస్సులో మాలిన్యం లేకుండా చేసుకోవడం)
57. దానం అంటే ఏమిటి? ( సమస్తప్రాణుల్ని రక్షించడం)
58. పండితుడెవరు? ( ధర్మం తెలిసినవాడు)
59. మూర్ఖుడెవడు? (ధర్మం తెలియక అడ్డంగావాదించేవాడు)
60. ఏది కాయం? ( సంసారానికి కారణమైంది)
61. అహంకారం అంటే ఏమిటి? ( అజ్ఞానం)
62. డంభం అంటే ఏమిటి? (తన గొప్పతానే చెప్పుకోవటం)
63. ధర్మం, అర్ధం, కామం ఎక్కడ కలియును? (తన భార్యలో, తన భర్తలో)
64. నరకం అనుభవించే వారెవరు? (ఆశపెట్టి దానం ఇవ్వనివాడు, వేదాల్నీ, ధర్మ శాస్త్రాల్నీ, దేవతల్నీ, పితృదేవతల్నీ, ద్వేషించేవాడు, దానం చెయ్యనివాడు)
65. బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చేది ఏది? (ప్రవర్తన మాత్రమే)
66. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి ఏమి దొరుకుతుంది? (మైత్రి)
67. ఆలోచించి పనిచేసేవాడు ఏమవుతాడు? (అందరి ప్రశంసలుపొంది గొప్పవాడవుతాడు)
68. ఎక్కువమంది మిత్రులు వున్నవాడు ఏమవుతాడు? (సుఖపడతాడు)
69. ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు? (అప్పులేనివాడు, తనకున్న దానిలో తిని తృప్తి చెందేవాడు)
70. ఏది ఆశ్చర్యం? (ప్రాణులు ప్రతిరోజూ మరణిస్తూ ఉండడం చూస్తూ మనిషి తానే శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండి పోతాననుకోవడం)
71. లోకంలో అందరికన్న ధనవంతుడెవరు? (ప్రియయూ అప్రియమూ, సుఖమూ దు:ఖమూ మొదలైన వాటిని సమంగా చూసేవాడు)
72. స్ధితప్రజ్ఞుడు అని ఎవరిని ఆంటారు? (నిందాస్తుతులందూ, శీతోష్ణాదులందూ, కలిమి లేములందూ, సుఖదు:ఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతృప్తుడై అభిమానాన్ని విడచి, అరిషడ్వర్గాలను జయించి స్ధిరబుద్దికలవాడుగా ఎవరైతే ఉంటాడో వానినే స్థితప్రజ్ఞుడంటారు)

Thursday, January 21, 2016

Life after birth

Something interesting regarding those who believe and those who don't believe in God ! ❤

This lovely parable is from "Your Sacred Self" 👌🏻

In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”

“Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”

The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has no one ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”

“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist.”

Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and  listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”

Monday, January 11, 2016

Friday, January 08, 2016

70% rule and health

70%    70%    70%    70%    70%

When we die, our money remains in the bank... Yet, when we are alive, we don't have enough money to spend.In reality, when we are gone, there is still a lot of money not spent. One business tycoon in China passed away. His widow, left with $1.9 billion in the bank, married his chauffeur.His chauffeur said:-
"All the while, I thought I was working for my boss... it is only now, that I realise that my boss was all the time, working for me !!!"
The cruel reality is:
It is more important to live longer than to have more wealth. So, we must strive to have a strong and healthy body, It really doesn't matter who is working for who.
In a high end hand phone, 70% of the functions are useless!
For an expensive car, 70% of the speed and gadgets are not needed.
If you own a luxurious villa or mansion, 70% of the space is usually not used or occupied.
How about your wardrobes of clothes?
70% of them are not worn!
A whole life of work and earning...
70% is for other people to spend.
So, we must protect and make
full use of our 30%.
Go for medical check-ups even if not sick.
Drink more water, even if not thirsty.
Learn to let go, even if faced with
    grave  problems.
Endeavour to give in, even if you are in the right.
Remain humble, even if you are very rich and powerful.
learn to be contented, even if you are not rich.
Exercise your mind and body, even if you are very busy.
Make time for people you care about
LIFE IS SHORT...
ENJOY & LIVE LIFE TO THE FULLEST!!!
Handbook 2016
   
             
            HEALTH
         
Drink Plenty of water. 

EAT: Breakfast like a KING, 
            Lunch like a Prince &
            Dinner like a beggar.   

Live with the 3 E's--
        Energy,
        Enthusiasm &
        Empathy.

Make time to PRAY.

Play more games.

Read more books than
you did in 2015

Sit in silence for at least
10 minutes each day.

Sleep for 7 hours.

Take a 10-30 minutes walk
    daily And while you walk,
    Smile.
     
     
        PERSONALITY
       
Don't over do.
Keep you limits.

Don't take yourself so
seriously. No one else does.

Don't waste your precious
      energy on gossip.

Dream more while you
are  awake.

Envy is a waste of time. You
    already have all you need.

Forget issues of the past.
    Don't remind your partner with
    his/her mistakes of the past.
    That will ruin your present
    Happiness.

Life is too short to waste time
      hating anyone. Don't hate
      others.

Make peace with your past so
    it won't spoil the present.

No one is in charge of your
      happiness except you.

Smile and Laugh More.

You don't have to win every
  argument,Agree to disagree.
   

              SOCIETY
           
Call your family often.

Each day give something good
      to others.

Forgive everyone for
      everything.

Spend time with people over
      the age of 70 & under the age of 6.

Try to make at least three
      people smile each day.

What other people think of you
      is none of your business.
   

                  LIFE
               
Do the right thing!

GOD heals everything.

However good or bad a
      situation is, it will  change.

No matter how you feel,
    Get up, Dress up and Show up.
    The best is yet to come.

When awake in the morning
      Thank GOD for it.

Your Inner most is always
      happy. So, be Happy.
   

LAST BUT NOT THE LEAST
            Please Forward
                  This To
                  Everyone
      Whom You Care about
                I JUST DID !!!

Letters to GOD
Wednesday, January 06, 2016

Freebies are costly

a married couples got a letter through post. Inside that there were two complimentary first-class tickets of a new movie in the town's best cinema hall.

The following question was asked in that letter "Guess who sent this? Let's see whether you can identify it".

The couple put substantial effort to guess the sender's name but in vain.
Still, they watched the movie on the scheduled date and came back home.

They got shocked when they opened their house. All the expensive & valuable things were stolen.

There was one letter in the house as well. After reading "By this time you should have identified who gave you the tickets" written in that letter, they yelled with anger...
"Oh God...! They are bloody robbers "..
.
MORAL-:
"Whoever gives freebies to voters is to loot them later. There is nothing free in this world except air that too until trees are there".

Tuesday, January 05, 2016

Abraham Lincoln

On his first day in office as President, when Abraham Lincoln entered to give his inaugural address, one man stood up. He was a rich Aristocrat. He said, “Mr. Lincoln, you should not forget that your father used to make shoes for my family.” And the whole Senate laughed; they thought they had made a fool of Lincoln.

But certain people are made of a totally different mettle. Lincoln looked at the man directly in the eye and said, “Sir, I know that my father used to make shoes for your family, and there will be many others here. Because he made shoes the way nobody else can, he was a creator. His shoes were not just shoes; he poured his whole soul into them. I want to ask you, do you have any complaint? Because I know how to make shoes myself. If you have any complaint I can make you another pair of shoes. But as far as I know, nobody has ever complained about my father’s shoes. He was a genius, a great creator and I am proud of my father”.

The whole Senate was struck dumb. They could not understand what kind of man Abraham Lincoln was. He was proud because his father did his job so well that not even a single complaint had ever been heard.

Remember:
“No one can hurt you without your consent.”
“It is not what happens to us that hurts us. It is our response that hurts us. Be excellent at your work no matter what work you do, Happiness is always yours."

The ...E... life !!!!!


The ...E... life !!!!!
In this world of E-mails, E-ticket, E-paper, E-recharge, E-transfer and the latest E-Governance...
Never Forget "E-shwar ( God )"
who makes e-verything e-asy for e-veryone e-veryday.
"E" is the most Eminent letter of the English alphabet.
Men or Women don't exist without "E".
House or Home can't be made without "E".
Bread or Butter can't be found without "E".
"E" is the beginning of "existence" and the end of "trouble."
It's not at all in 'war'
but twice in 'peace'.
It's once in 'hell' but twice in 'heaven'.
"E" represented in 'Emotions'
Hence,  all emotional relations like Father, Mother, Brother, Sister,wife & friends have 'e' in them.
"E" also represents 'Effort' & 'Energy'
Hence to be 'Better' from good both "e" 's are added.
Without "e", we would have no love, life, wife, friends or hope
& 'see', 'hear', 'smell', or 'taste' as 'eye' 'ear', 'nose' & 'tongue' are incomplete without "e".
Hence GO with "E" but without E-GO.
******* Another one ****

USED vs. LOVED While a man was polishing his new car, his 6 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.
In anger, the man took the child's hand and hit it many times; not realizing he was using a wrench.
At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures. When the child saw his father... with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'
The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times. Devastated by his own actions..... sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.
The next day that man committed suicide. . . Anger and Love have no limits; choose the latter to have a beautiful, lovely life.....
Things are to be used and people are to be loved. But the problem in today's world is that, People are used and things are loved.
In this year, let's be careful to keep this thought in mind: Things are to be used, but People are to be loved.
Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny.
I'm glad a friend forwarded this to me as a reminder. God bless you. If you don't pass this on nothing bad will happen; if you do, you might change someones life. Do u know the relationship between your two eyes? They blink together, move together, cry together, see things together & sleep together. Even though they never see each other. Friendship should be just like that!

Do not limit growth

One day all the employees reached the office and saw a big advice written on the door.

Yesterday the person who has been stopping your growth in this company passed away. You are invited to join the funeral.

In the beginning, they got sad for the death of one of their colleagues, but after a while they got curious to know who was the man who stopped their growth.

Everyone thought:- Well atleast the man who stopped my progress died!

One by one the thrilled employees got closer to the coffin, and when they looked inside they were speechless. They stood shocked in silence, as if someone had touched the deepest part of their soul.

There was a mirror inside the coffin and everyone who looked inside could see himself.

There was a sign next to the mirror that read:-

There is only one person who is capable to set limits to your growth... It is you, yourself. You are the only person who can influence your happiness, success and realization.

Your life does not change when your boss friends or company change... your life changes when you change... you go beyond your limiting beliefs and you realize you are the only one responsible for your life.

Its the way you face life that makes the difference!

If an egg is broken from outside force, life ends, but if it is broken from inside force life begins. Great things always begin from our inside.
👆worth reading....👍

Victory in telugu

దేనికైనా కాలం కలసి రావాలి. అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తాడు దేవుడు. అందుకోసం వెయిట్‌ చెయ్యాలన్నారు.అలాగే నాటకం చూడాల్సి వస్తే ముందు వరుసలో కూర్చుంటాం. అదే సినిమా చూడాల్సి వస్తే వెనుక వరుసలో కూర్చుంటాం. ముందు వెనుకలన్నవి సాపేక్షం.

సబ్బును తయారు చెయ్యాలంటే ఆయిల్‌ కావాలి! అదే చేతికి అంటిన ఆయిల్‌ను పోగొట్టుకోవాలంటే…సబ్బు కావాలి.చిత్రంగా లేదు? జీవితమూ ఇంతే అన్నారు. సమస్య వచ్చి పడింది. జీవితం అయిపోయింది అనుకోకూడదు. దానిని ఓ మలుపుగా భావించాలి.

ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరే ఇద్దరు ఆనందిస్తారట! ఒకరు పిచ్చివాళ్ళు. మరొకరు చిన్నపిల్లలు. గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే పిచ్చితనం కావాలి. చేరుకున్న గమ్యాన్ని ఆనందించాలంటే చిన్నపిల్లలైపోవాలన్నారు.

తాళం తో పాటే తాళం చెవి
కూడా తయారు చేయబడుతుంది.
ఒకటి లేకుండా రెండోది తయారు కాబడదు.
అలాగే పరిష్కారం లేకుండా ఒక సమస్యను
భగవంతుడు స్రుష్టించే అవకాశమే లేదు.

: తూటా కంటే శక్తివంతమైనది మాట!
ఒక్క మాటతో సంబంధం తెంచుకోవచ్చు,
ఒకే మాటతో లేని బందాన్ని పంచుకోవచ్చు

మనిషి సమాజంలో సూదిలా బ్రతకాలి,
కత్తెర లాగ కాదు.
సూది పని ఎప్పుడూ జోడించడమే,
కత్తెర పని ఎప్పుడూ విడదీయడమే,
అందరిని కలుపుకుంటూ బ్రతకాలి.
కత్తెర లాగా విడదీస్తూ కాదు..

నిజాన్ని మార్చే శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేదు,
కానీ ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి నిజానికి ఉంది.

నీవు సంతోషంగా ఉన్నావంటే
నీకు సమష్యల్లేవని కాదు,
వాటిని ఎదుర్కోగల శక్తి, ధైర్యం
నీకున్నాయని…

స్నేహితుడిని నీ దుఃఖసమయంలోను,
యోధుడిని యుద్ధంలోను,
భార్యను పేదరికంలోను,
గొప్పవ్యక్తిని అతని వినయంలోను
పరీక్షించాలి.

చేసిన తప్పుకు క్షమాపణ
అడిగినవాడు ధైర్యవంతుడు.
ఎదుటి వారి తప్పును
క్షమించగలిగిన వాడు బలవంతుడు.
కష్టం అందరికీ శత్రువే, కానీ
కష్టాన్ని కూడా చిరునవ్వుతో స్వీకరిస్తే,
సుఖమై నిన్ను ప్రేమిస్తుంది.

ఓటమి లేనివాడికి అనుభవం రాదు,
అనుభవం లేనివాడికి జ్ఞానం రాదు.
గెలిచినప్పుడు గెలుపును స్వీకరించు,
ఓడినప్పుడు పాఠాన్ని స్వీకరించు.
ఎలా నిలదొక్కుకున్నావన్నది కావల్సింది.
ఓడిపోయి విశ్రాంతి తీసుకుంటునప్పుడు
ఆ ఓటమి నేర్పిన పాఠాన్ని చదువుకో,
గెలుస్తావు.

ఎవరికైనా ఉండేది రోజుకు 24 గంటలే,
గెలిచేవాడు ఆ 24 గంటలూ కష్టపడుతుంటాడు.
ఓడేవాడు ఆ 24 గంటలు ఎలా కష్టపడలా అని ఆలోచిస్తుంటాడు.
అదే తేడా…

గెలవాలన్న తపన,
గెలవగలను అన్న నమ్మకం,
నిరంతర సాధన.
ఈ మూడే నిన్ను గెలుపుకు
దగ్గర చేసే సాధనాలు.

నేను గెలవటంలో ఓడిపొవచ్చు, కానీ
ప్రయత్నించడంలో గెలుస్తున్నాను…
ప్రయత్నిస్తూ గెలుస్తాను.. గెలిచి తీరుతాను.

స్వయంకృషితో పైకొచ్చినవారికి
ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది గానీ,
అహంకారం ఉండదు.

మూర్ఖుడు తాను ఇతరులకు
మోసం చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి
తెలివి గలవాణ్ణి అనుకుంటాడు.
అది తన పిచ్చితనమని,
తన నాశనానికి దారితీస్తుందని గ్రహించడు.

Quote on relations

‘Relations’ Are Insurance Policies Against ‘’Loneliness‘’.

They Need To Be Renewed With Regular Premium Paid With .....

‘Communication’,
‘Feelings’,
‘Love’,
And ‘Care’.

🌻☕Good Morning ☕🌻

Let it go

When somebody told me that he has failed in his exams, my question is...

"Is it a law that you will pass everytime?"

When someone told me that my boyfriend broke up with me, my question is,

"Is it a rule that you will have successful relationships everywhere?"

When somebody asked me why am I in depression, my question is,

"Is it compulsory to have confidence all the time?"

When someone cried to me about his huge business loss due to his wrong decision, my question is, "Is it possible that you take all right decisions?"

The fact is our expectation that life has to be perfect/permanent... Which is the biggest reason of our unhappiness.

One has to understand the law of impermanence of nature.

After each sunny day, there has to be a dark night, after each birth there have to be certain deaths, for the full moon to come again it has to pass through no moon.

In this imperfection of nature, there is perfection.

So friends...

stop taking your failures and drawbacks of your life so personally or intensely.

Even God does not like to give you pain... but its the cycle through which you have to pass.

Prepare yourself for one more fight after each fall because even failures cannot be permanent...!

Enjoy life....

Your breath comes to go.
Your thoughts come to go.
Your words come to go.
Your actions come to go.
Your feelings come to go.
Your illnesses come to go.
Your phases come to go.
Your seasons come to go.
You have come to go.

Then why do you hold on to your guilt, anger, unforgiveness, hatred
so so so tightly,
when it too has come to go...

Let it go ..

" స్టీవ్ జాబ్స్ " చెప్పిన జీవిత సత్యాలు

ఈ ప్రపంచం లో అత్యంత ఖరీదైన మంచం ఏదో తెలుసా ??
.ఇపుడు మీరు చదవబోతున్నది ప్రపంచం లో వ్యాపార జగత్తులో గొప్ప వ్యక్తి  " స్టీవ్  జాబ్స్  "  చెప్పిన జీవిత సత్యాలు .
Steve jobs’ Last Words ------------------వ్యాపార జగత్తులో శిఖరానికి చేరాను నేను ,,,,,,,,,,,
మీ అందరి దృష్టిలో నేను విజయానికి ప్రతీకను ,,,,,,,,,,,
పని తప్ప వేరే ఆనందానికి నేను నోచుకోలేదు .
డబ్బు ప్రపంచానికి అంకితం అయిపోయాను ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ఈ మరణ శయ్య మీద చావును ఎదురు చూస్తూ రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటున్న   నేను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటే  ఇన్నాళ్ళూ  గర్వపడిన నా ధనిక ప్రపంచం  ఎందుకూ కొరగానిదని    నాకు అనిపిస్తోంది ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ఈ హాస్పిటల్  లో  మిషన్ల  శబ్దాలూ , పగలో రాత్రో తెలియకుండా వెలుగుతున్న లైట్లూ  మధ్యలో నాకు యమధర్మరాజు శ్వాసల చప్పుడు వినిపిస్తోంది .
.నాకిప్పుడనిపిస్తోంది  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,జీవితం  చివరి వరకూ  ఎంత డబ్బు అవుసరమో  అంతా   సంపాదించాక మనం ఆలోచించవలసిన విషయాలు  డబ్బు కాకుండా వేరే ఉన్నాయి . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.బహుశా అనుబంధాలూ , కళలూ , చిన్నప్పటి కలలూ  ,  ఏదైనా సేవ  .... డబ్బుకి  బాహ్యంగా ఎంతో ముఖ్యమైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి .
.డబ్బు వెనుక పరుగు పెట్టడం మనిషిని వక్రంగా మార్చేస్తుంది . అందుకు నేనే ఉదాహరణ .
.భగవానుడు మనకు ఇతరుల హృదయాలలోని ప్రేమను గుర్తించాలని   జ్ఞానేంద్రియాలను  ఇచ్చాడు .
డబ్బును మాత్రమె గుర్తించే కాల్పానిక జగత్తును మనం సృష్టించుకున్నాము .
.నేను సంపాదించిన డబ్బును నేను నాతో కూడా తీసుకు వెళ్ళలేను .
నేను నాతో తీసుకు వెళ్ళేది ప్రేమానుభూతులను మాత్రమె .  ఆ జ్ఞాపకాలు మాత్రమె !
.ఇవే నీ కూడా ఉంటయి . నీలో ఉంటాయి . నీతో పాటే ఉంటూ నిన్ను జీవించేలా చేస్తాయి .
ఈ ప్రేమ పూర్వక అనుభూతులే నిన్ను ఉన్నత స్థాయికి చేరుస్తాయి .
జీవితం లో ఎదుగుదలను తెస్తాయి . అంతా నీ చేతులలో నీ హృదయం లో నే ఉంది .
.ఈ ప్రపంచం లో అత్యంత ఖరీదైన మంచం ఏదో తెలుసా ? నువ్వు రోగం తో బాధ పడుతూ పడుకున్న మంచం ,,,,,,,,,,,,,,,
నీ కారు నడపడానికి ఒక డ్రైవర్ ని నియమించుకొగలవు . నీ కోసం సంపాదించిపెట్టే  ఉద్యోగులను నియమించుకొగలవు .,,,,,,,,
నీ జబ్బును అనుభవించే వ్యక్తిని నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోలేవు .
నీ జబ్బును అనుభవించే వ్యక్తిని నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోలేవు .
నీ జబ్బును అనుభవించే వ్యక్తిని నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోలేవు .
.నువ్వు దేన్నీ కోల్పోయినా తిరిగి పొందవచ్చు ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.కోల్పోయిన జీవితాన్ని తిరిగి పొందలేవు
కోల్పోయిన జీవితాన్ని తిరిగి పొందలేవు
కోల్పోయిన జీవితాన్ని తిరిగి పొందలేవు ,,,,,,,,,,,,,,,,,
.మనిషి ఆపరేషన్ రూం లోకి వెడుతున్నపుడు తెలుసుకుంటాడు " ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం "  అనే పుస్తకం ఇంకా తాను చదవలేదని .
.ఇపుడు మనం జీవితపు ఏ  దశలో ఉన్నా , తెర పడి పోయే రోజు ఒకటి ఉంటుంది .
.మిత్రమా !!,,,,,,,,,,,,,
నిన్ను నువ్వు ప్రేమించు . నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించు . నీ స్నేహితులను ప్రేమించు . ,,,,,,,,,,,,,,,