Wednesday, April 06, 2016

తెలుగు సంవత్సరాలు

తెలుగు సంవత్సరాలు 60 అని అందరికీ తెలుసు కానీ వాటికి ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయనేది మాత్రం కొందరికే తెలుసు...!
అయితే వాటి వెనుక ఓ కథ ఉంది. నారదమహాముని ఓసారి విష్ణు మాయ వల్ల స్త్రీగా మారి, ఓ రాజును పెళ్లాడతాడు. వారికి 60 మంది పుత్రులు జన్మిస్తారు. ఓసారి ఆ రాజు తన పుత్రులతో యుద్ధానికి వెళితే అంతా చనిపోతారు.
అప్పుడు ప్రార్థించిన నారదుడిని విష్ణువు కరుణిస్తాడు. నీ పిల్లలు 60 సంవత్సరాలుగా కాలచక్రంలో తిరుగుతుంటారు అని వరమిస్తాడు. అవే మన తెలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్నాయి.
తెలుగు సంవత్సరాలు, ఆయనములు,ఋతువులు, మాసములు,తిధులు
మన తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు :
1. ప్రభవ, 2. విభవ, 3. శుక్ల, 4. ప్రమోదూత, 5. ప్రజోత్పత్తి, 6. ఆంగీరస, 7. శ్రీముఖ, 8. భవ, 9. యువ, 10. ధాత, 11. ఈశ్వర, 12. బహుధాన్య, 13. ప్రమాథి, 14. విక్రయ, 15. వృక్ష, 16. చిత్రభాను, 17. స్వభాను, 18. తారణ, 19. పార్థివ, 20. వ్యయ, 21. సర్వజిత్, 22. సర్వధారి, 23. విరోధి, 24. వికృతి, 25. ఖర, 26. నందన, 27. విజయ, 28. జయ, 29. మన్మథ, 30. దుర్ముఖి, 31. హేవలంభి, 32. విలంబి, 33. వికారి, 34. శార్వరి, 35. ప్లవ, 36. శుభకృత్, 37. శోభకృత్, 38. క్రోధి, 39. విశ్వావసు, 40. పరాభవ, 41. ప్లవంగ, 42. కీలక, 43. సౌమ్య, 44. సాధారణ, 45. విరోధికృత్, 46. పరీధావి, 47. ప్రమాదీచ, 48. ఆనంద, 49. రాక్షస, 50. నల, 51. పింగళ, 52. కాళయుక్త, 53. సిద్ధార్థి, 54. రౌద్రి, 55. దుర్మతి, 56. దుందుబి, 57. రుధిరోద్గారి, 58. రక్తాక్షి, 59. క్రోధన, 60. అక్షయ.
సంవత్సరాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే అది ఆయనమవుతుంది....ఆయనములు 2:అవి...
ఉత్తరాయణము :
సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించినది మొదలు కర్కాటకరాశిలో ప్రవేశించువరకు గల కాలము 6నెలలు. అవి చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాఢ మాసాలలో కొంతబాగము, పుష్యం, మాఘ, ఫాల్గుణ మాసములలో ఉండును.
దక్షిణాయణం :
కర్కాటకరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించినది మొదలు మకరరాశిలో ప్రవేశించు వరకు గల కాలము 6నెలలు. అవి ఆషాడ, శ్రావణ, భాద్రపద, ఆశ్వీయుజ, కార్తీక, మార్గశిర మాసములలో కొంత భాగము.
సంవత్సరాన్ని ఆరు భాగాలుగా విభజిస్తే అది ఋతువు అవుతుంది...అందుకే ఋతువులు ఆరు...
వసంతం, గ్రీష్మం, వర్ష, శరదృతువు, హేమంత, శిశిర
సంవత్సరాన్ని పన్నెండు భాగాలుగా విభజిస్తే అది మాసం అవుతుంది...అందుకే
మాసములు 12 :
చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాడం శ్రావణ, భాద్రపదం, ఆశ్వయుజం, కార్తీకం, మార్గశిరం, పుష్యం, మాఘం, ఫాల్గుణం (2మాసములు ఒక ఋతువు)
పక్షములు 2 :
ప్రతి మాసమును కూడా రెండు పక్షాలుగా విభజించారు.. అవి కృష్ణపక్షం(కృష్ణ అంటే నలుపు అని అర్థం)ఇది అమావాస్య పదిహేను రోజులకు గుర్తు... శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి పదిహేను రోజులకు గుర్తు...
పాడ్యమి నుండి పౌర్ణమి వరకు శుక్లపక్షం
పౌర్ణమి మరునాటి పాడ్యమి నుండి అమావాస్య వరకు కృష్ణపక్షం.
ఒక్కో పక్షపు పదిహేను రోజులకు పదిహేను తిథులు ఉంటాయి.. అవి
పాడ్యమి, విదియ తదియ, చవితి, పంచమి, షష్టి, సప్తమి, అష్టమి, నవమి, దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్ధశి, పౌర్ణమి, అమావాస్య
ఇక ఒక పక్షానికి రెండు వారములు.. ఒక వారమునకు ఏడు రోజులు...
ఒక రోజుకు ఎనిమిది ఝాములు... ఒక ఝాముకు మూడు గంటలు.. ఒక గంటకు అరవై నిమిషములు.. ఇలా ప్రతి నిమిషమునకు వచ్చే నక్షత్రం తో సహా మన పంచాంగం చాలా నిర్దిష్టంగా నిఖ్ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.. ఎంత ఖచ్చితత్వమంటే భారత యుద్ధం జరిగే సమయమున సూర్యగ్రహణాన్ని కూడానమోదు చేయగలిగినంత... అందుకే మన హిందూ సాంప్రదాయాలు గొప్పవయ్యాయి..
ఇప్పుడు మనం పాటించే అర్థం పర్థం లేని జనవరి ఒకటి క్రొత్త సంవత్సరం కాదు... మనకు అసలైన నూతన సంవత్సరం.. ఉగాదే.. ఇప్పటినుండే మన వాతావరణంలో మార్పు మొదలవుతుంది... పంచాగం మొదలవుతుంది.. సృష్టి మొదలవుతుంది.. అందుకే ఇది యుగ ఆది అయింది.. అదే ఉగాది అయింది.. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే శిశిర ఋతువులో రాలి పోయిన ఆకుల స్థానంలో క్రొత్త చిగుళ్ళు ప్రారంభమయి.. క్రొత్త సృష్టి ప్రారంభమవుతుంది... అందుకే ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో నూతనత్వానికి నాంది పలకి.. నిత్య నూతన ఆశలతో క్రొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవ్వాలని.. అందరికీ నూతనసంవత్సర శుభాకాంక్షలు.!!
వారములు 7 :
ఆదివారం - భానువాసరే
సోమవారం - ఇందువాసరే
మంగళవారం - భౌమ్యవాసరే
బుధవారం - సౌమ్యవాసరే
గురువారం - గురువాసరే
శుక్రవారం - భృగువాసరే
శనివారం - స్థిరవాసరే / మందవాసర

Sunday, April 03, 2016

Good human - An example

ఉత్తములకీ మనకీ తేడా !
.
మనలో చాలామందిమి అనుకుంటాం " నేను అతడికి సహాయం చేస్తే నాకేమిటి ప్రయోజనం ?"
అతడు అనుకున్నాడు " నేను సహాయ పడకపోతే వాళ్ళకి ఎవరు సహాయ పడతారు ? అని
.
.
జరిగిన కధ !
స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ లో 1892 లో జరిగిన వాస్తవం .
.
18 సంవత్సరాల ఆ యువకుడు ఫీజులు కట్టలేక ఏమి చెయ్యాలో తెలీని స్థితిలో ఉన్నాడు . అతడు తల్లి తండ్రులు లేని అనాధ !
.
అతడూ అతడి స్నేహితుడూ కలిసి ఒక పధకం ఆలోచించారు . వాళ్ళ యూనివర్సిటీ లో ఒక సంగీత కచేరీ ఏర్పాటు చేద్దామనీ , అందులో ఖర్చులు పోను మిగీన దానితో తమ ఫీజులు కట్టెయ్యవచ్చు అనీ నిర్ణయించుకున్నారు .
.
అప్పట్లో గొప్ప పియానో వాద్య కారుడు Ignace J. Paderewski. వద్దకు వెళ్ళారు . ఆయన మేనేజరు ఫీజు రూపం లో 2000 డాలర్లు కనీస మొత్తం గా ఇవ్వాలనీ , ఆ పైన ఇతర ఖర్చులు అనీ ఒప్పదం చేసుకున్నారు . వీళ్ళు అంగీకరించారు . టికెట్లు అమ్మడం సాగించారు . అనుకున్న రోజు వచ్చింది . ప్రోగ్రాం అద్భుతం గా జరిగింది . అయితే వీళ్ళు అనుకున్నట్టు వసూళ్లు రాలేదు . మొత్తం 1600 డాలర్లు మాత్రమె వచ్చింది .
.
వాళ్ళు Paderewski. దగ్గరకు వెళ్ళారు . వసూలు అయిన మొత్తమూ , 400 డాలర్లకు చేక్కూ పట్టుకు వెళ్లి జరిగిన మొత్తం విషయం చెప్పారు . సాధ్యమయినంత త్వందరలో ఆ మిగిలిన సొమ్ము చెల్లిస్తాము అనీ , క్షమించమనీ అన్నారు .
.
వాళ్ళ గురించి Paderewski. కి తెలీదు . ఆయన వాళ్ళని అతకు ముందు చూడలేదు . ఆయన ఆ చెక్కును చింపేశాడు . . 1600 డాలర్లూ వాళ్ళ చేతిలో పెడుతూ వాళ్ళతో ఆయన ఇలా అన్నాడు
.
" మీకు అయిన ఖర్చులు ఎంతో లెక్క పెట్టుకోండి . మీ ఫీజులకు ఎంతో అవుతోందో అది కూడా ఇందులో నుండి మినహాయించుకోండి . ఏమైనా మిగిలితే ఆ మిగిలిన సొమ్ము నాకు ఇవ్వండి "
.
ఈ సంఘటన Paderewski మానవతను చాటి చెబుతుంది . తనకు తెలీని , తనకు ఏమీకాని , వారి వలన ఎటువంటి ప్రయోజనమూ ఆశించకుండా తన శ్రమనూ , తన ఆదాయాన్నీ ఇవ్వడం Paderewski హృదయం గురించి చెబుతోంది కదూ !
మనలో చాలామందిమి అనుకుంటాం " నేను అతడికి సహాయం చేస్తే నాకేమిటి ప్రయోజనం ?"
అతడు అనుకున్నాడు " నేను సహాయ పడకపోతే వాళ్ళకి ఎవరు సహాయ పడతారు ? అని
అదే ఉత్తములకీ మనకీ తేడా !
.
ఇది ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు
.
Paderewski తర్వాతి కాలం లో పోలాండ్ ప్రధాని అయ్యారు .
.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం లో పోలాండ్ సర్వ నాశనం అయిపొయింది . 15 లక్షల మంది ఆకలితో అలమటించే స్థితికి చేరారు .
.Paderewski కి ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు . ఎవరిని అడగాలో తోచలేదు . చివరికి అమెరకా ఆహార , పునరావాస విభాగాన్ని సంప్రదించాడు . దానికి అధిపతి Herbert Hoover . ఇతడే తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా అయ్యాడు . అతడు వెంటనే ప్రతిస్పందించాడు . టన్నులకొద్దీ ఆహార పదార్ధాలు పోలాండ్ కు సరపరా జరిగింది . పోలాండ్ లో ఆహార సంక్షోభం నివారించబడింది .
.
Herbert Hoover చేసిన సహాయానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి Paderewski అమెరికా వెళ్లి హూవర్ ను కలిశాడు . కృతజ్ఞతలు చెబుతూ ఉండగా హోవర్ అన్నాడు
.
" కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మీరు కాలేజీ ఫీజులు కట్టలేని ఇద్దరు యువకులకు సహాయం చేశారు . వారిలో నేను ఒకడిని "
.
ఈ ప్రపంచం ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం . నీవు ఏది ఇస్తావో అది నీవు అనేక రెట్లు పొందుతావు!
.
The world is a wonderful place. What goes around usually comes around.

Wednesday, March 30, 2016

సంకల్ప బలం

🐦
సంకల్ప బలం
(కథ)

సుమారు రెండువేల సంవత్సరాల క్రిందట పురాతన గ్రంధములలో ఉల్లేఖించబడిన ఒక కధ వున్నది.
అది కధ అయినా దాని వలన ఒక ప్రేరణ మనకు ప్రాప్తిస్తుంది-
శ్రీ గౌడపాదాచార్యులవారు తన గ్రంధంలో దీనిని ఉదహరించారు.

ఆ కధ ఏమంటే
- సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్న రాతి గుహల్లో ఒక చిన్న పక్షి వుండేది.
అది సముద్రపు ఒడ్డున తన గుడ్లు పెట్టుకుంది.
ఒకరోజు సముద్రంలో అలలు పొంగి ఆ గుడ్లు కొట్టుకుని పొయాయి.
అప్పుడు ఆ పక్షి ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు.
ఓదార్చడానికి వచ్చి పోయే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ కూర్చోలేదు.
ఎప్పుడైతే గుడ్లు కొట్టుకు పొయాయో, వెంటనే పని మొదలు పెట్టింది.
ఏమి పని మొదలు పెట్టింది. !
తన ముక్కుతో సముద్రపు నీరు నింపుకుని దూరంగా వెళ్ళి నేలపైన వేసేది.
తన గుడ్లు కొట్టుకు పోయాయని తెలిసి ఎవరైతే సానుభూతి చూపించడానికి వచ్చారో వారు కూడ అదేపని చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు.
ఎలాగైనా సముద్రుడిని శుష్కింపచేయాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో ఇక వారు ఎవరి మాట వినలేదు.

ఇంత చిన్న పక్షి సముద్రుడిని శుష్కింప చేయగలదా చెప్పండి!
కానీ దాని మనసులో ఎంతటి ఉత్సాహం!
దృఢత!
పౌరుషం!
ఎంతటి ప్రయత్నం.
దాని రోమరోమంలో నిండిపోయింది.
దేశ దేశాలనుండి పక్షులు రావడం మొదలు పెట్టాయి.
మా బంధు మిత్రుడు (పక్షి జాతి) ఒకడు సముద్రుడినే శుష్కింపజేసే దృఢసంకల్పం చేసుకున్నాడట.
ఇంత పెద్ద సంకల్పం అంత చిన్నప్రాణి మనసులో ఎంత ఉత్సాహం!

ఈ సమాచారం గరుత్మంతుడికి తెలిసింది.
గరుడుడు పక్షులకు రాజు.
సముద్రుడిని శుష్కింపజేయటానికి కోట్లాది పక్షులు ఆ పనిలో నిమగ్నమైవున్నాయట.
"పద నేను చూస్తాను"
అని గరుడుడు కూడా వచ్చాడు.
దీని అర్ధం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మానవుడు తన పనిని దృఢతా పూర్వకంగా చేస్తాడో అప్పుడు సహాయం కూడ తప్పక లభిస్తుంది.
యుక్తికూడా దొరుకుతుంది.
బుద్ధికూడ స్ఫురిస్తుంది.
తన పనిని దృఢంగా చెయ్యగలగటమే కావలసినది.
సహాయం చేసేవారు వస్తారు.
వివేచన నిచ్చేవాళ్ళు వస్తారు.
గరుడుడు వచ్చాడు.
అంతా విన్నాక గరుడుడిలా అన్నాడు.

"ఓ సముద్రమా!
మా వారంతా ఇన్నిపక్షులు సంలగ్నమై నిన్ను శుష్కింపజేయాలనుకుంటున్నారు.
నీవేమో ఇవి నన్నేం చేస్తాయి?
క్షుద్రమైన పక్షులు అనుకుంటున్నావా ఇప్పుడు చూడు నా తడాఖా!"
అని గరుడుడు సముద్రముపైన తన రెక్కలతో రెండు మూడు సార్లు బలంగా ప్రహారం చేశాడు.
అప్పుడు సముద్రుడు ఉద్విగ్నుడైనాడు.
పక్షి గుడ్లను తెచ్చి ఇచాడు.
దానికి తన గుడ్లు లభించాయి.

దీని అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఎంత పెద్ద పనైయిన సరే సంకల్పించి,
మన శక్తికొద్దీ ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు నీకు సహాయం చెసేవాళ్ళు,
నీకు సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు నీకు లభిస్తారు.
అప్పుడు ఆపని చెయ్యడం వలన నీకు సఫలత చేకూరుతుంది.
కేవలం నిరుత్సాహంతో ఉండకూడదు.

🌿🐦 🌿🐦🌿 🐦🌿

Wednesday, March 09, 2016

మహాశివరాత్రి

🍀🌹🌻🌹 శివరాత్రికి ఏం చేయాలో ఎలా జరుపుకోవాలో మనము తెలుసుకుందామా  🍀🌹🌻🌹

అ పరమ శివుడు మీ అందరి కుటుంబాల్లో సుఖ శాంతులు ప్రసాదించాలని,మీరు ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉండేలా దివించాలని ప్రార్తిస్తూ!!

సనాతన సంస్కృతిలో పండుగలంటే కేవలం విశ్రాంతి కోసమో, ఆహ్లాదం కోసమో ఉద్ద్యేశించబడినవి కావు. ప్రత సంబరంలోనూ ఆధ్యాత్మికత, దైవికత ఉంటుంది. ప్రతి పండుగకు వైజ్ఞానిక, ఆరోగ్య, శాస్త్రీయ కారణాలుంటాయి. అంతరిక్షం నుంచి ప్రసరించే కాస్మిక్ కిరణాలను, విద్యుత్ అయస్కాంత్ తరంగాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఏ రోజున ఏ పని చేయడం వలన మనిషి జీవనం వికసిస్తుందో, ఇంతకముందు ఉన్న స్థితి నుంచి మరింత గొప్ప స్థితికి ఎదిగే అవకాశం లభిస్తుందో, గమనించి ఆయా రోజులలో ప్రత్యేక పర్వదినాలు ఏర్పరిచారు మన మహర్షులు.

🌹శివరాత్రే యోగరాత్రి. శివరాత్రికి రోజు ప్రకృతిలో ఉండే తరంగాలు, అంతరిక్షం నుంచి వెలువడే కాస్మిక్ కిరణాలు విశ్వ మానవ వికాసానికి, మనిషి తన పరిపూర్ణమైన రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి తోడ్పడుతాయి. అందుకే శివరాత్రికి కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు విధించారు.

🌻🌹🌻 1.ఉపవాసం

శివరాత్రికి చేసే ఉపవాసానికి, జాగరణకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. శివరాత్రి అందరూ ఉపవాసం చేయాలని శాస్త్రం చేయాలి. చిన్నపిల్లలకు, ముసలివాళ్ళకు, అనారోగ్యంతో బాధపడేవాళ్ళకు, గర్భవతులకు, ఔషధసేవనం చేయాల్సిన వాళ్ళకు మినహాయింపు ఇచ్చింది శాస్త్రం.

🌹ఉపవాసం ఉండే ముందు రోజు, ఉపవాసం మరుసటి రోజు మాంసాహారం, గుడ్డు మొదలైనవి తినకూడదు, మద్యపానం చేయకూడదు. ఎలాగూ ఉపవాసం చేస్తున్నాం కదా, ఉదయం లేస్తే ఆకలి తట్టుకోవడం కష్టమని, ఆలస్యంగా లేస్తారు కొందరు. అలా చేయకూడదు. ఉపవాసం ఉండేరోజు ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, తలపై నుంచి స్నానం చేసి, ఈ రోజు నేను శివునకు ప్రీతికరంగా శివరాత్రి ఉపవాసం చేస్తున్నాను అని సంకల్పం చెప్పుకోవాలి. ఉపవాసం అనే పదానికి అర్ధం దగ్గరగా ఉండడం అని. భగవంతునికి మనసును, ఇంద్రియాలను దగ్గరగా జరపడమే ఉపవాసం. ఆరోగ్యపరంగా చూసినప్పుడు ఉపవాసం శరీరంలో ఉన్న విషపదార్ధాలను తొలగించడంతో పాటు శరీరంలో ప్రాణశక్తిని, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పెంచుతుంది. మరీ నీళ్ళు కూడా తాగకుండా ఉపవసించమని ఎవరు చెప్పలేదు. అలా చేయకూడదు కూడా. ఎందుకంటే శరీరాన్ని కష్టపెడుతూ, భగవంతుని వైపు మనసును తిప్పడం కష్టం.

🌻🌹🌻2. జీవారాధాన
అట్లాగే మీరు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఎంత బియ్యం, ఇతర ఆహారపదార్ధాలు మిగిలుతాయో, వాటిని ఆకలితో ఉన్న పేదలకు పంచాలి. అష్టమూర్తి తత్వంలో శివుడు లోకంలో జీవుల రూపంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. అన్నార్తుల ఆకలిని తీర్చడం కూడా ఈశ్వరసేవయే అవుతుంది. అందుకే స్వామి వివేకానంద 'జీవారాధానే శివారాధాన' అన్నారు. ఉపవాస నియమాలు కూడా అవే చెప్తాయి.

🌹శివరాత్రి రోజు ప్రకృతిలో ఉన్న శివశక్తిని శరీరం గ్రహించాలంటే, వెన్నును నిటారుగా పెట్టి కూర్చోవాలి. అంటే కూర్చునే సమయంలో ముందుకు వంగి కూర్చోవడం లాంటివి చేయకుండా, మీ వెన్నుపూస నిటారుగా ఉండేలా కూర్చోవాలి, నిలబడాలి.

🌻🌹🌻3. మౌనవ్రతం
శివరాత్రి రోజు చేసే మౌనవ్రతం చాలా అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తుంది. మానసికప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది. మౌనం అనగానే నోరు మూసుకుని కూర్చోవడం అని భావించవద్దు. వ్రతంలో త్రికరణములు (మనోవాక్కాయములు) ఏకం కావాలి. మనసును మౌనం ఆవరించినప్పుడు మౌనవ్రతం సంపూర్ణమవుతుంది. అందువల్ల అనవసరమైన ఆలోచనలను, వాదనలను కట్టిపెట్టి, మనసును శివుని పై కేంద్రీకరించాలి. అవసరమైతే శివాలయానికి వెళ్ళండి, అక్కడ రుద్రాభిషేకం చేస్తారు. రుద్రం ఒకసారి చదవటానికి అరగంట పడుతుంది. మీరు అభిషేకం చేయించుకోకపోయిన ఫర్వాలేదు, శివాలయంలో ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని, పండితులచే చదవబడుతున్న రుద్ర - నమకచమకాలను వినండి. ఆ తర్వాత వచ్చే ఫలితాలను చూడండి.

🌹ఉద్యోగస్తులు, ముఖ్యంగా ప్రైవేటు రంగంలో పని చేస్తున్నవారికి ఆ రోజు సెలవు ఉండకపోవచ్చు. విదేశాల్లో చదువుతున్న విద్యార్ధులకు అదే పరిస్థితి ఎదురుకావచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అవసరమైంతవరకే మాట్లాడండి, అనవసరమైన మాటలు కట్టిపెట్టండి. ఎవరితోను గొడవ పడకండి, తిట్టకండి. సాధ్యమైనంత తక్కువ మాట్లాడండి. ఇంటి వచ్చాక, కాళ్ళుచేతులు ముఖం శుభ్రపరుచుకుని, శివుడి ముందో, ఆలయంలోనో కాసేపు కన్నులు మూసుకుని మౌనంగా కూర్చోండి.

🌻🌹🌻4.అభిషేకం
శివుడు అభిషేక ప్రియుడు. శివుడికి కాసిన్ని నీరు పోసిన, సంతోషంతో పొంగిపోతాడు. శివరాత్రి నాడు అందరూ వర్ణ, లింగ, జాతి, కుల భేధం లేకుండా శివుడిని అర్చించడం వలన, అభిషేకించడం వలన సదాశివుని అనుగ్రహంతో జీవితానికి పట్టిన పీడ తొలగిపోతుంది.

🌻🌹🌻5.జాగరణ
శివరాత్రికి చేసే జాగరణ మనలో ఉన్న శివత్వాన్ని జాగృతం చేస్తుంది. జాగరణం మనలో ఉన్న శివుడిని జాగృతం చేస్తుంది, తమస్సును తొలగిస్తుంది. సినిమాలు చూస్తునో, పిచ్చి కబుర్లు చెప్పుకుంటూనో, కాలక్షేపం చేస్తూనో చేసే జాగరణకు అది జాగరణ అవ్వదు, కాలక్షేపం మాత్రమే అవుతుంది. అప్పుడు పుణ్యం రాకపోగా, ఆ సమయంలో మట్లాడిన చెడు మాటల వలన పాపం వస్తుంది.

🌻🌹🌻6.మంత్ర జపం
శివరాత్రి మొత్తం శివనామంతో, ఓం నమః శివాయ అనే పంచాక్షరీ మహామంత్ర జపం/స్మరణతో జాగరణ మీలో నిక్షిప్తమై ఉన్న అనంతమైన శక్తిని జాగృతం చేస్తుంది. శివోహం అనే భావనను కలిగిస్తుంది.

🌹శివరాత్రి మరునాడు ఉదయం శివాలయాన్నిసందర్శించి, ప్రసాదం తీసుకుని, ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి ఉపవాస వ్రతం ముంగించాలి. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవలసిన ముఖ్య విషయం, శివరాత్రి నాడు ఉపవాసం, జాగరణ చేసినవారు, తరువాతి రోజు రాత్రి వరకు నిద్రించకూడదు. అప్పుడే సంపూర్ణఫలం దక్కుంతుదని చెప్తారు.

🌹🌻ఓం నమఃశివాయ🌻🌹
🌹🌻ఓం నమఃశివాయ🌻🌹
🌹🌻ఓం నమఃశివాయ🌻🌹..

Friday, March 04, 2016

Anger management - it is within you

A monk decides to meditate alone, away from his monastery. He takes his boat out to the middle of the lake, moors it there, closes his eyes and begins his meditation.

After a few hours of undisturbed silence, he suddenly feels the bump of another boat colliding with his own. With his eyes still closed, he senses his anger rising, and by the time he opens his eyes, he is ready to scream at the boatman who dared disturb his meditation.

But when he opens his eyes, he sees it’s an empty boat that had probably got untethered and floated to the middle of the lake.
At that moment, the monk achieves self-realization, and understands that the anger is within him; it merely needs the bump of an external object to provoke it out of him.

From then on, whenever he comes across someone who irritates him or provokes him to anger, he reminds himself, “The other person is merely an empty boat. The anger is within me.”

Wednesday, March 02, 2016

Telugu - a story of love

సింపుల్ మెసేజే కానీ ఇందులో జీవిత పరమార్థం దాగుంది మీరు ఓ సారి చదివి చూడండి. భార్యా , భర్తలిద్దరూ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు .. ఎప్పటిలాగే ఆ రోజు కూడా ఆఫీస్ కు వెళ్లారు..అదే రోజు ఆఫీస్ లో ఓ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఆఫీస్ నిర్వాహకులు అందులో ఈ దంపతులు కూడా పాల్గొన్నారు ట్రైనర్ వచ్చాడు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాడు… ప్రాక్టికల్ గా ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు భార్య భర్తల్లో ఒకరిని రమ్మనాడు.. భార్య వెళ్లింది ఆమె చేతికి చాక్ పీస్ ఇచ్చి మీకు బాగా ఇష్టం అయిన 30 పేర్లను బోర్డు మీద రాయమన్నాడు.. వెంటనే తనకు కావాల్సిన వాళ్లను, ఫ్రెండ్స్ ను గుర్తుకుతెచ్చుకొని టపా,టపా ఓ 30 పేర్లను బోర్డు మీద రాసేసింది.
గుడ్ ఇప్పుడు రాసిన వాటి నుండి ఓ 20 పేర్లను తొలగించండి అని అన్నాడు ట్రైనర్..అప్పుడు ఆమె ఆలోచించి తనకు అంతగా అవసరం లేరు అనుకున్న వారి పేర్లను తుడిచేసింది మళ్లీ ఓ ఆరు పేర్లను తుడిచేయండి అని అన్నాడు ట్రైనర్ ఆ సారి బాగా ఆలోచించి ఆరు పేర్లను తుడిచేసింది.
ఈ సారి మిగిలిన నాలుగు నేమ్స్ లో రెండిటిని తీసేయండి అన్నాడు.. చాలా బాధగా తన తల్లిదండ్రుల పేరును డిలేట్ చేసింది ఆ ఉద్యోగిని ఇప్పుడు మిగిలిన రెండు పేర్లలో ఒక పేరుని తీసేయండి అన్నాడు.. అప్పుడు ఆమె రెండు చేతుల్లో ముఖాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఎడవసాగింది…. హు..తీసేయండి …ఒక పేరును అన్నాడు ట్రైనర్…. అలాగే ఎడుస్తుంది.. పాప పుట్టిన రోజు, ఆ పాపను అల్లారుముద్దుగా పెంచిన తీరు ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుకు రాసాగాయి అయినా సరే.. అనుకొని తన 3 యేళ్ల పాప పేరును తుడిచేసింది.
బోర్డు మీద ఒకటే పేరు మిగిలింది… ఆ పేరు ఎవరిదో తెలుసా… కట్టుకున్న భర్తది అప్పుడు చెప్పాడు ట్రైనర్ భార్య భర్తల అనుబంధం, అనురాగం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది కనిపెంచిన తల్లిదండ్రులను, కన్న పసిపాపను కాదని… భర్త పేరును అలాగే ఉంచింది ఎందుకంటే …. కడదాకా ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండేది వాళ్లిద్దరే అన్నాడు ట్రైనర్.
అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న హాల్ చప్పట్లతో మారుమోగింది.
Love your Wife Love your Husband...
నచ్చితే మీ తోటి మిత్రులకీ షేర్ చేయడం మరువద్దు..
.
.
.

Funny story of money circulation

Masterpiece on Economics :-

One day a tourist comes to the only hotel in a debt ridden town in Kenya. He lays a 100 dollar note on the table & goes to inspect the rooms.

Hotel owner takes the note & rushes to pay his debt to the butcher.

Butcher runs to pay the pig farmer.

Pig farmer runs to pay the feed supplier.

Supplier runs to pay the maid, who in these hard times gave her services on credit.

Maid then runs to pay off her debt to the hotel owner whom she borrowed from in these hard times.

Hotel owner then lays the 100 dollar note back on the counter.

The tourist comes down, takes his money & leaves as he did not like the rooms.

No one earned anything. But that group of people is now without debt & looks to the future with a lot of optimism.
And that is how the world is doing business today!

Worth a read..!!!

Education funny cartoon
Sunday, February 28, 2016

12 rules for startups


Date with mother

After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner and a movie. She said, “I love you, but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you.” 

The other woman that my wife wanted me to visit was my mother, who had been a widow for 19 years, but the demands of my work and my 3 children had made it possible to visit her only occasionally. 

That night I called to invite her to go out for dinner and a movie. 

“What’s wrong, are you well?” she asked. My mother is the type of woman who suspects that a late night call or surprise invitation is a sign of bad news. 

“I thought that it would be pleasant to spend some time with you,” I responded. “Just the two of us.” 

She thought about it for a moment, and then said, “I would like that very much.” 

That Friday after work, as I drove over to pick her up I was a bit nervous. When I arrived at her house, I noticed that she, too, seemed to be nervous about our date. She waited in the door with her coat on. She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last wedding anniversary. She smiled from a face that was as radiant as an Angel’s. “I told my friends that I was going to go out with my son, and they were impressed,” she said, as she got into the car. “They can’t wait to hear about our meeting.” 

We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy. My mother took my arm as if she were the First Lady. After we sat down, I had to read the menu. Her eyes could only read large print. Half way through the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me. A nostalgic smile was on her lips. “It was I who used to have to read the menu when you were small,” she said. “Then it’s time that you relax and let me return the favor,” I responded. 

During the dinner, we had an agreeable conversation — nothing extraordinary but catching up on recent events of each other’s life. We talked so much that we missed the movie. As we arrived at her house later, she said, “I’ll go out with you again, but only if you let me invite you.” I agreed. 

“How was your dinner date?” Asked my wife when I got home. 

“Very nice. Much more so than I could have imagined,” I answered. 

A few days later, my mother died of a massive heart attack. It happened so suddenly that I didn’t have a chance to do anything for her. Some time later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same place where mother and I had dined. An attached note said: “I paid this bill in advance. I wasn’t sure that I could be there; but nevertheless I paid for two plates — one for you and the other for your wife. You will never know what that night meant for me.” 

“I love you, son.” 

At that moment, I understood the importance of saying in time: “I love you,” and to give our loved ones the time that they deserve. Nothing in life is more important than your family. Give them the time they deserve, because these things cannot be put off till “some other time.”

Friday, February 26, 2016

Parenting tips

27 Ways to Respect your children and ways to know them in a better way.

Every parent Must read:

1. Put away your phone in their presence.

2. Pay attention to what they are saying.

3. Accept their opinions and point of view.

4. Engage in their          
conversations.

5. Look at them with respect.

6. Always praise them.

7. Share good news with them.

8. Speak well of their friends and loved ones to them.

9. Keep in remembrance the good things they did.

10. If they repeat a story, listen like it's the first time they tell it.

11. Don't bring up painful
memories from the past.

12. Avoid side conversations in their presence.

13. Don't belittle/criticize their opinions and thoughts.

14. Respect their age.

15. Avoid cutting them off when they speak.

16. Give them the power of 
leadership when they are present.

17. Avoid raising your voice at them.

18. Avoid walking in front or
ahead of them.

19. Fill them with ur
appreciation even when
they don't think they
deserve it. (Most Imp. one)

20. Avoid putting your feet up in front of them or sitting with your back to them.

21. Don't speak ill of them  to the point where others
speak ill of them too.

22. Keep them in your prayers as much as possible.

23. Avoid seeming bored or
tired of them in their
presence.

24. Avoid laughing at their
faults / mistakes.

25. Choose your words carefully when speaking with them.

26. Call them by names they like.

27. Make them your priority
above anything n everything...

Children are parents treasure and their most precious gift on this land

They must have seen the world lesser than you but they see it in a different way which you need to appreciate

Listen to them and try giving them as much time as you can.

These moments are more precious than anything in this world...

Parenting is an Art not a Job.

Thursday, February 25, 2016

India shining

Interesting info but how our eyes are closed with other things

While the JNU fracas and fiasco is being played out in the media for almost two weeks, this is what also happened

a) India struck a unique oil deal with UAE, which will land it 4 Million barrels of oil almost free after 5 years.

b) Indian Railways auctioned scrap for almost Rs.3000 crores through an online auction that is transperant and therefore scam free.

c) The MakeinIndia event in Maharashtra saw commitments of Rs.15.2 lakh crores. Even if we assume a 10% conversion of those commitments, there are possible investments of Rs.1.52 lakh crores.

d) First batch of 800 cars have been shipped from Chennai port to Kandla. Seaway movement  of cargo within the country was not permitted under law. The present government changed that law. This would result in transportation costs dropping to almost 1/3rd from Rs. 1.50 per kg per km to Rs.0.50 per kg per km.

Good work is happening in the country. The government may not be working at a pace you desire, but it is working - away from the noise and hubris of the news channels !

Four Important News that media should have been specially covered this week,  but were not at all mentioned by Press, hand in hand with Congress, as they are busy in terrorising people with news of intolerance, creating situations of suicide and such silly childish gimmicks misusing student community.

The FOUR IMPORTANT DEVELOPMENTS ARE:

1. World Bank has appreciated our Prime Minister Narendra Modi's favourite Project 'CLEAN INDIA' and announced support of 1.5 Billion Dollars for the project.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/15/world-bank-approves-usd-1point5-billion-support-india-universal-sanitation-initiatives

2.  The 'Nuclear Energy Agreement' between India & Japan has been applauded by 'IEA- Inventions for Energy Alternatives' supporting Solar Energy Exploration and announced that with this collaboration India will achieve a GREAT MILESTONE in the use of solar energy that will be exemplary to the whole world.
http://www.world-nuclear-news.org/NP-India-Japan-reach-agreement-on-nuclear-cooperation-1412155.html
3. Within the next one year GOOGLE is going to provide Free Wifi Service in 100 Railway Stations and are going to train 20 Lakh Android Developers which means that 20 Lakh Youth will get the JOB OPPORTUNITY.
http://www.cnet.com/news/google-to-install-free-wi-fi-at-400-railway-stations-in-india/
4. Henceforth CBSC Books will be available online for FREE. Central Minister Smriti Irani has planned this special project.
http://indianexpress.com/article/india/education-news/cbse-books-to-be-made-available-online-for-free/

When media and News Papers have lost their CONSCIOUS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY, Indian citizens have to take this responsibility to reach this message to maximum VOTERS REGARDING THE PROSPECTS NAMO GOVERNMENT IS BRINGING FOR THEM.

Definitely, you will also carry out this responsibility as I have done by sharing this message with you.

We have responsibility towards Future Of India.

Money and family

In 1923, nine of the wealthiest people in the world met at Chicago's Edge Water Beach Hotel.

Their combined wealth, it is estimated, exceeded the wealth of the Government of the United States at that time. These men certainly knew how to make a living and accumulate wealth. Attending the meeting were the following men:

1. The president of the largest steel company,

2. The president of the largest utility company,

3. The president of the largest gas company,

4. The president of the New York Stock Exchange,

5. The president of the Bank of International Settlements,

6. The greatest wheat speculator,

7. The greatest bear on Wall Street,

8. The head of the World's greatest monopoly &

9. A member of President Harding's cabinet.

That's a pretty impressive line-up of people by anyone's yardstick.

Yet, 25 years later, where were those nine industrial giants?

Let’s examine what happened to them 25 years later.
1. The President of the then largest steel company (Bethlehem Steel Corp), Charles M Schwab, lived on borrowed capital for five years before he died bankrupt.

2. The President of the then largest gas company, Howard Hubson, went insane.

3. One of the greatest commodity traders (Wheat Speculator), Arthur Cutten, died insolvent.

4. The then President of the New York Stock Exchange, Richard Whitney, was sent to jail.

5. The member of the US President’s Cabinet (the member of President Harding's cabinet), Albert Fall, was pardoned from jail just to be able to go home and die in peace.

6. The greatest “bear” on Wall Street, Jesse Livermore committed suicide.

7. The President of the then world’s greatest monopoly, Ivar Krueger, committed suicide.

8. The President of the Bank of International Settlement, Leon Fraser, committed Suicide.

9. The president of the largest utility company, Samuel Insull, died penniless.

What they forgot was how to "make" life while they got busy making money!

Money in itself is not evil; it provides food for the hungry, medicine for the sick, clothes for the needy. Money is only a medium of exchange.

We need two kinds of education:

a) One that teaches us how to make a living,

and

b) One that teaches us how to live.

There are many of us who are so engrossed in our professional life that we neglect our family, health and social responsibilities.

If asked why we do this, we would reply that "We are doing it for our family".

Yet, our kids are sleeping when we leave home. They are sleeping when we come back home!! Twenty years later, we’ll turn back, and they’ll all be gone, to pursue their own dreams and their own lives.

Without water, a ship cannot move. The ship needs water, but if the water gets into the ship, the ship will face existential problems. What was once a means of living for the ship will now become a means of destruction.

Similarly we live in a time where earning is a necessity but let not the earning enter our hearts, for what was once a means of living will surely become a means of destruction for us as well.

So take a moment and ask yourself, "Has the water entered my ship?"
I hope not!

Hope the above story will drive all of us in a better direction.
   
    ''Alone I can 'Say' but
    together we can 'talk'.

    'Alone I can 'Enjoy' but
     together we can
    'Celebrate'.
   
    'Alone I can 'Smile' but
    together we can 'Laugh'.

    That's the BEAUTY of
    Human Relations.

    We are nothing without
    each other
  
    😊Stay Connected!!😊

Monday, February 22, 2016

Lunch with GOD

LUNCH WITH GOD!
(Must read this & fwd)

A little boy wanted to meet God! He packed his suitcase with two sets of his dress and some packets of cakes! He started his journey, he walked a long distance and found a park! He was feeling tired, so, he decided to sit in the park and take some refreshment! He opened a packet of cake to eat!

He noticed an old woman sitting nearby, sad with hunger, so he offered her a piece of cake!

She gratefully accepted it with a wide look and smiled at him! Her smile was so pretty that the boy longed to see it again! After sometime he offered her another piece of cake! Again, she accepted it and smiled at him! The boy was delighted!

They sat there all afternoon eating and smiling, but never said a word! While it grew dark, the boy was frightened and he got up to leave but before he had gone more than a few steps, he ran back and gave the woman a hug and she kissed him with her prettiest smile!

Back home, when the boy knocked the door, his mother was surprised by the look of joy on his face!

She asked him, "What did you do today that makes you look so happy?"

He replied, "I had lunch with God!"

Before his mother could respond, he added, "You know what? She's got the most beautiful smile I've ever seen in my life!"

Meanwhile, the old woman, also radiant with joy, returned to her home! Her son was stunned by the look of peace on her face and asked, "Mom, what did you do today that made you so happy?"

She replied, "I ate cakes in the park with God!"

Before her son responded, she added, "You know, he's much younger than I expected!"

Too often we underestimate the power of;
a touch,
a smile,
a kind word,
a listening ear,
an honest compliment,
Or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around!

Remember, nobody knows what God looks like! People come into our lives for a reason, for a season or for a lifetime!

Accept all of them equally...

LET THEM SEE GOD IN YOU!

Sunday, February 21, 2016

Purpose and goal difference

Worlds 8 superb sentences

Worlds 8  superb  sentences

--------------<>-------------

Shakespeare :👌

Never  play  with the feelings

of  others  because  you may

win the  game but the  risk is

that  you  will surely  lose

the person  for a  life time.

--------------------------------

Napoleon.👌

The world  suffers  a  lot. Not

because  of  the  violence  of

bad people, But because   of

the silence of good people!

--------------------------------

Einstein :👌

I  am  thankful  to  all those

who  said  NO  to  me   It's

because  of  them  I  did  it

myself.

--------------------------------

Abraham Lincoln :👌

If friendship is your weakest

point  then  you  are  the

strongest  person  in the

world.

--------------------------------

Shakespeare :👌

Laughing  faces  do  not

mean that  there is  absence

of sorrow!  But it means that

they  have the ability to deal

with it.

----------------------

William  Arthur : 👌

Opportunities   are  like

sunrises, if  you  wait too

long  you  can miss them.

------------------------------

Hitler : 👌

When  you  are  in  the light,

Everything follows  you, But

when  you  enter  into   the

dark, Even your own shadow

doesn't  follow  you.

--------------------------------

Shakespeare : 👌

Coin  always  makes  sound

but  the  currency  notes are

always  silent.  So  when

  your value  increases

keep quiet.

👏👏👏👏👏👏👏

Saturday, February 13, 2016

Nature of GOD

In the Bible, Malachi 3:3 says:

'He will sit as a refiner and purifier of silver.'

This verse puzzled some women in a Bible study and they wondered what this statement meant about the character
and nature of God.

One of the women offered to find out the process of refining
silver and get back to the group at their next Bible Study.

That week, the woman called a silversmith and made an
appointment to watch him at work.

She didn't mention
anything about the reason for her interest beyond her
curiosity about the process of refining Silver.

As she watched the silversmith, he held a piece of silver over the fire and let it heat up. He explained that in refining silver, one needed to hold the silver in the middle of the fire where the flames were hottest as to burn away all the
impurities.

The woman thought about God holding us in such a hot spot; then she thought again about the verse that says: 'He
sits as a refiner and purifier of silver'.

She asked the
silversmith if it was true that he had to sit there in front of
the fire the whole time the silver was being refined?

The man answered that yes, he not only had to sit there
holding the silver, but he had to keep his eyes on the silver the entire time it was in the fire. If the silver was left a moment too long in the flames, it would be destroyed.

The woman was silent for a moment. Then she asked the
silversmith, 'How do you know when the silver is fully
refined?'

He smiled at her and answered,'Oh, that's easy --"when I see
my image in it!'

If today you are feeling the heat of the fire, remember that God has His eye on you and will keep watching you until He sees His image in you!

Moral:-

This very moment,
know that God is watching over you. And, whatever you are going through, you'll be a better
person in the end because HE will not leave you in the
situation for too long to be destroyed by the fires of this world.

Innate Power

Innate Power...

The eye, which is scarcely two inches long,
can see millions of miles into space,
but it is incapable of seeing itself!!
Man, too, it is shrewd and as weak as the eye..
He can analyse others' motives,
count others' faults,
map out other's skills and capacities,
but he is powerless to analyse himself,
his feelings or emotions...
He is unwilling to discover his own faults;
he cannot assess his innate skills
and realise his inner reality!!
This power can be acquired
if he keeps company with sadhakas (aspirants for spiritual progress),
but not otherwise...

SSS...Vol...VIII...p...225...